ข่าวสารEA SPORTS TM มาร่วมค้นหากันว่ามีอะไรใหม่ใน FIFA ONLINE 4.

POSTED BY: Administrator DATE: 02-10-2020 VIEW : 5385

กฎการแข่งขัน FIFA Online 4: One on One Tournament - VTR
02-10-2020

กฎการแข่งขัน
FIFA Online 4: One on One Tournament - VTR


กำหนดการเบื้องต้นสำหรับ FIFA Online 4: One on One Tournament - VTR

 • 6 ตุลาคม 2563 เวลา 19:00 น. : เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมการแข่งขัน สิ้นสุดวันที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 22.00 น.
 • 11 ตุลาคม 2563 : ประกาศรายชื่อ 512 ผู้เล่น ที่ผ่านคุณสมบัติเข้าร่วมการแข่งขัน One on One Tournament - VTR
 • 12 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบคัดเลือก 512 ผู้เล่น (ออนไลน์)
 • 14 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบคัดเลือก 256 ผู้เล่น (ออนไลน์)
 • 15 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบคัดเลือก 128 ผู้เล่น (ออนไลน์)(ถ่ายทอดสด 3 คู่)

 • 16 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบคัดเลือก 64 ผู้เล่น (ออนไลน์) (ถ่ายทอดสด 3 คู่)
 • 19 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบคัดเลือก 32 ผู้เล่น (ออนไลน์) (ถ่ายทอดสด 4 คู่)
 • 20 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบ Playoff 16 ผู้เล่น (ออนไลน์) (ถ่ายทอดสด 4 คู่)
 • 21 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบ Playoff 8 ผู้เล่นสุดท้าย (ออนไลน์) (ถ่ายทอดสดทุกคู่)
 • 22 ตุลาคม 2563 : การแข่งขันรอบ Playoff 4 ผู้เล่นสุดท้าย, รอบรองชนะเลิศอันดับ 2 และรอบชิงชนะเลิศ (ออนไลน์) (ถ่ายทอดสดทุกคู่)


กฎระเบียบการรับสมัคร

1. ผู้ที่จะผ่านการเข้าร่วมการแข่งขันรอบคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

            ก. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

            ข. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีอิสระในการเข้าแข่งขันเกม FIFA Online 4: One on One Tournament

2. การแข่งขัน FIFA Online 4: One on One Tournament รอบ 512 ผู้เล่น จะเปิดการรับสมัครให้ผู้เข้าแข่งขันที่ผ่านเงื่อนไขการสมัคร จำนวน 512 คนแรกเท่านั้น โดยผู้เล่นที่ลงทะเบียนก่อนจะมีสิทธิในการเข้าแข่งขันก่อน หากสมัครหลังจาก 512 คนจะถูกตัดสิทธิในการแข่งขัน FIFA Online 4: One on One Tournament

3. นักกีฬา และผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ กติกา ข้อบังคับ นโยบาย ประกาศของการีนา รวมถึงข้อตกลงใดๆ ที่ได้ตกลงกับการีนา (“กฎระเบียบ”)

4. การีนาอาจแก้ไข เปลี่ยนแปลงกฎระเบียบและกำหนดการใดๆ เป็นครั้งคราว โดยบอกกล่าวไปยังสโมสร ช่องทางเฟสบุ๊ค หรือเว็บไซต์ หรือช่องทางอื่นใดตามที่การีนาเห็นควร


กฏกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก 512 ผู้เล่น ถึง 32 ผู้เล่น (แบบออนไลน์)

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งทุกคนที่ไม่ได้ถูกเลือกไปถ่ายทอดสด ต้องเริ่มการแข่งขัน ภายในเวลา 18.30 น. - 19.15 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 20.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 19.15 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดส่งผลการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่ 

2. หากทีมงานตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการสวมสิทธิการใช้บัญชีผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยบุคคลอื่น ทางทีมงานมีสิทธิลงโทษแก่ผู้ทุจริต ทั้งผู้ที่ยอมให้สวมสิทธิ และผู้ที่สวมสิทธิ โดยการแบนบุคคลและไอดี ออกจากการแข่งขันทั้งหมด ภายในเกม FO4 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงปรับแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

3. UID และชื่อผู้จัดการที่ใช้ในการแข่งขันต้องตรงกับที่ใช้ลงทะเบียนการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการตลอดระยะเวลาในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด

4. ในการแข่งขันในโหมด Arcade : Classic Mode โดยใช้ Fantasy ทีม ค่า FP ต้องไม่เกินกว่า 185 FP

5. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีนักเตะคลาส Veteran อยู่ในทีมระหว่างการแข่งขัน อย่างน้อย 1 ตัว (ระดับไม่เกิน +5) โดยที่สามารถเปลี่ยนตัวออกระหว่างการแข่งขันได้

6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนักเตะที่เหลือภายในทีม Class หรือ ระดับเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด

7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Team Color และ ผู้จัดการทีม ได้ไม่จำกัด

8. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขาดการเชื่อมต่อในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมทำการบันทึกหลักฐานที่มีเวลาการแข่งขันล่าสุดที่หลุดออกจากเกม พร้อมส่งหลักฐานให้กับทีมงานทันทีและเริ่มทำการแข่งขันใหม่ในเวลาและสกอร์ที่บันทึกไว้ โดยผู้ที่ยังสามารถเชื่อมต่ออยู่ในเกมจะเป็นฝ่ายเริ่มครองบอลนับจากในกรณีดังกล่าว

9. ผู้เข้าแข่งขัน 16 คนสุดท้ายจะได้รับคัดเลือกให้ผ่านเข้าสู่รอบ Play-Off

10. ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน การีนาสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และการีนามีสิทธิตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

หมายเหตุ: ตัวอย่างหลักฐานชื่อผู้จัดการทีม+นักเตะที่ใช้แข่งในรอบคัดเลือก512 ผู้เล่น ถึง 32 ผู้เล่น (ออนไลน์)รูปแบบการแข่งขันคัดเลือก 512 ผู้เล่น ถึง 32 ผู้เล่น (แบบออนไลน์)

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งในรูปแบบ Best of 3 (“BO3”) โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชนะได้อย่างน้อย 2 เกมก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากในการแข่งขันใดมีการเสมอกันภายในเวลา 90 นาที ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการต่อเวลา และตัดสินด้วยลูกจุดโทษ ตามลำดับ

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันภายในเวลาที่ทางทีมงานกำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ในแต่ละแมตช์ในทุกกรณี

3. หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในเวลาที่ทีมงานกำหนดไว้ แมตช์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ทันที

4. ทางทีมงานจะมีการประกาศคู่การแข่งขันผ่านช่องทางที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่พบชื่อผู้จัดการทีม (ในเกม)  และ UID ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมงานมีสิทธิในการปรับแพ้ให้กับผู้เล่นที่ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

6. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันของการีนา รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ทางทีมงานของการีนาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าแข่งขันรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางการีนา/ทีมงานผู้ดูแลการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันและปรับให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที

กฏกติกาการแข่งขันรอบ Playoff (ออนไลน์) (รอบ 16 ผู้เล่นสุดท้ายเป็นต้นไป)

1. ในรอบ 16 ผู้เล่นสุดท้าย ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งทุกคนที่ไม่ได้ถูกเลือกไปถ่ายทอดสด ต้องเริ่มการแข่งขัน ภายในเวลา 19.00 น. - 19.30 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 20.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 19.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดส่งส่งผลการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่

2. ในรอบ 8 ผู้เล่นสุดท้ายเป็นต้นไป ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์ ผู่เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนและเริ่มการแข่งขันอยู่ในเวลาที่การีน่ากำหนด  หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดมาช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทันที

3. หากทีมงานตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการสวมสิทธิการใช้บัญชีผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยบุคคลอื่น ทางทีมงานมีสิทธิลงโทษแก่ผู้ทุจริต ทั้งผู้ที่ยอมให้สวมสิทธิ และผู้ที่สวมสิทธิ โดยการแบนบุคคลและไอดี ออกจากการแข่งขันทั้งหมด ภายในเกม FO4 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงปรับแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

4. UID และชื่อผู้จัดการที่ใช้ในการแข่งขันต้องตรงกับที่ใช้ลงทะเบียนการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการตลอดระยะเวลาในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด

5. ในการแข่งขันในโหมด Arcade : Classic Mode โดยใช้ Fantasy ทีม ค่า FP ต้องไม่เกินกว่า 185 FP

6. ผู้เข้าแข่งขันต้องมีนักเตะคลาส Veteran อยู่ในทีมระหว่างการแข่งขัน อย่างน้อย 3 ตัว (ระดับไม่เกิน +5) โดยที่สามารถเปลี่ยนตัวออกระหว่างการแข่งขันได้

7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนักเตะที่เหลือภายในทีม ระดับไม่เกิน +5

8. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนักเตะที่เหลือภายในทีม Class ใด้ก็ได้ไม่จำกัด

9. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Team Color และ ผู้จัดการทีม ได้ไม่จำกัด

10. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขาดการเชื่อมต่อในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมทำการบันทึกหลักฐานที่มีเวลาการแข่งขันล่าสุดที่หลุดออกจากเกม พร้อมส่งหลักฐานให้กับทีมงานทันทีและเริ่มทำการแข่งขันใหม่ในเวลาและสกอร์ที่บันทึกไว้ โดยผู้ที่ยังสามารถเชื่อมต่ออยู่ในเกมจะเป็นฝ่ายเริ่มครองบอลนับจากในกรณีดังกล่าว

11. ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน การีนาสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และการีนามีสิทธิตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

หมายเหตุ: ตัวอย่างหลักฐานชื่อผู้จัดการทีม+นักเตะที่ใช้แข่งในรอบรอบ 16 ผู้เล่นสุดท้ายเป็นต้นไป


รูปแบบการแข่งขันรอบ Playoff (ออนไลน์) (รอบ 16 ผู้เล่นสุดท้าย, 8 ผู้้เล่นสุดท้าย, รอบรองชนะเลิศ, และ ชิงที่ 3)

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งในรูปแบบ Best of 3 (“BO3”) โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชนะได้อย่างน้อย 2 เกมก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากในการแข่งขันใดมีการเสมอกันภายในเวลา 90 นาที ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการต่อเวลา และตัดสินด้วยลูกจุดโทษ ตามลำดับ

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันภายในเวลาที่ทางทีมงานกำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ในแต่ละแมตช์ในทุกกรณี

3. หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในเวลาที่ทีมงานกำหนดไว้ แมตช์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ทันที

4. ทางทีมงานจะมีการประกาศคู่การแข่งขันผ่านช่องทางที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่พบชื่อผู้จัดการทีม (ในเกม)  และ UID ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมงานมีสิทธิในการปรับแพ้ให้กับผู้เล่นที่ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

6. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันของการีนา รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ทางทีมงานของการีนาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าแข่งขันรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางการีนา/ทีมงานผู้ดูแลการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันและปรับให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที

รูปแบบการแข่งขันรอบรอบชิงชนะเลิศ (ออนไลน์)

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งในรูปแบบ Best of 5 (“BO5”) โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชนะได้อย่างน้อย 3 เกมก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากในการแข่งขันใดมีการเสมอกันภายในเวลา 90 นาที ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการต่อเวลา และตัดสินด้วยลูกจุดโทษ ตามลำดับ


2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันภายในเวลาที่ทางทีมงานกำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ในแต่ละแมตช์ในทุกกรณี

3. หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในเวลาที่ทีมงานกำหนดไว้ แมตช์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ทันที

4. ทางทีมงานจะมีการประกาศคู่การแข่งขันผ่านช่องทางที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่พบชื่อผู้จัดการทีม (ในเกม)  และ UID ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมงานมีสิทธิในการปรับแพ้ให้กับผู้เล่นที่ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

5. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันของการีนา รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ทางทีมงานของการีนาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าแข่งขันรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางการีนา/ทีมงานผู้ดูแลการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันและปรับให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันทีการหลุดออกจากเกมและการรีแมทช์ (Disconnect)

            ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหลุดออกจากเกม หรือเกิดปัญหาทางการเชื่อมต่อ ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมต้องทำการบันทึกรูปภาพหลักฐานการแข่งขัน ที่มีรายละเอียดผลการแข่งขันกับเวลาในเกมที่กำลังทำการแข่งขัน

ให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายทำการรีแมทช์โดยผู้เข้าแข่งขันต้องทำผลการแข่งขันให้เหมือนกับช่วงก่อนหลุดออกจากเกม และเริ่มทำการแข่งขันใหม่หลังจากเวลาที่มีการหลุดออกจากเกม โดยฝ่ายที่ไม่ได้หลุดจากการแข่งขันจะได้ทำการบุกก่อน

การติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันและเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต้องทราบ

            สำหรับคู่ทำแข่งขันถ่ายทอดสด ทีมงานจะเป็นฝ่ายติดต่อและเลือกคู่แข่งขันที่จะทำการถ่ายทอดสดในแต่ละรอบ โดยทีมงานมีสิทธิในการกำหนดเวลาในการแข่งขันดังกล่าว และจะมีการติดต่อคู่แข่งขันล่วงหน้าภายในเวลา 12.00 น. ของวันที่ทำการแข่งขันในรอบ 8 ผู้เล่นสุดท้ายเป็นต้นไป (วันที่ 21-22 ตุลาคม 2020) จะมีการ broadcast video realtime ของหน้าผู้เล่นระหว่างการแข่งขัน รบกวนนักแข่งเตรียมอุปกรณ์สำหรับถ่าย video realtime เช่น webcam, laptop ที่มีกล้อง, หรือ ipad

กฏอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า


รางวัลการแข่งขัน FIFA Online 4: One on One Tournament - VTR

 • รางวัลชนะเลิศ: 40,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 1 : 20,000 บาท
 • รางวัลรองชนะเลิศลำดับที่ 2 : 10,000 บาท
 • รางวัลลำดับที่ 4 : 5,000 บาท

*** เงินรางวัลดังกล่าวยังมิได้หักภาษี ณ ที่จ่าย ทั้งนี้ เงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลให้เป็นไปตามที่การีนากำหนด

*** เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับเงินรางวัลให้เป็นไปตามที่การีนาเป็นผู้กำหนด

*** เงินรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นใดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น

*** ทีมผู้เข้าแข่งขันที่ได้รับรางวัลมูลค่าเกิน 1,000 บาท ต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% (ตาม คำสั่งกรมสรรพกร ที่ ทป.101/2544) และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% รวมเป็น (12%) จากมูลค่าของรางวัลทางบริษัทฯ


ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

 • คำตัดสินของทีมงานไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
 • กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที
 • หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด