ข่าวสารEA SPORTS TM มาร่วมค้นหากันว่ามีอะไรใหม่ใน FIFA ONLINE 4.

POSTED BY: Administrator DATE: 18-05-2020 VIEW : 619

การแข่งขัน FIFA ONLINE 4 รายการ UNIVERSITY CUP รอบ 16 ทีม
18-05-2020

การแข่งขัน FIFA ONLINE 4
รายการ UNIVERSITY CUP รอบ 16 ทีม


            การแข่งขันเพื่อค้นหาสุดยอดนักแข่งระดับมหาวิทยาลัย เพื่อมาชิงความเป็นหนึ่งในเกม FIFA ONLINE 4 ตั้งแต่วันที่ 19-22 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:00 น. ของทุกวัน


รายชื่อนักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัย 

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  
 • มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 
 • มหาวิทยาลัยรังสิต 
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 • มหาวิทยาลัยราชมงคลเทคนิคกรุงเทพ 
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ศรีราชา) 
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  
 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 • มหาวิทยาลัยบูรพา 
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
 • สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
 • มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


ตารางการแข่งขัน 

รอบ 16 ทีม วันที่ 1: 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป 

รอบ 16 ทีม วันที่ 2: 20 พฤษภาคม 2563  เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป 

รอบ 8 ทีม: 21 พฤษภาคม 2563  เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป 

รอบ 4 ทีม, ชิงที่ 3, ชิงชนะเลิศ: 22 พฤษภาคม 2563  เวลา 17:00 น. เป็นต้นไป 


รางวัล

อันดับที่ 1: 30,000 บาท

อันดับที่ 2: 10,000 บาท

อันดับที่ 3: 7,000 บาท

อันดับที่ 4: 3,000 บาท

* หากมีภาระภาษีใดๆ ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ได้ของรางวัลรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ระยะเวลาและเงื่อนไขการจ่ายเงินรางวัลให้เป็นไปตามที่การีนากำหนดแต่เพียงผู้เดียว


กฏกติกาการแข่งขัน (แบบออนไลน์)   

1. ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น โดยผู้เข้าแข่งทุกคนต้องส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายใน … (ช่วงเวลาตามที่ผู้จัดการแข่งขันกำหนด) น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากคู่ไหนส่งช้ากว่าเวลาที่กำหนดโดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่  

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องมีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประจำมหาวิทยาลัยที่ได้ลงทะเบียนไว้เท่านั้น หากทีมงานตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการสวมสิทธิการใช้บัญชีผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยบุคคลอื่น หรือ ไม่มีสถานภาพนิสิต/นักศึกษาประจำมหาวิทยาลัย ทางทีมงานมีสิทธิลงโทษแก่ผู้ทุจริต ทั้งผู้ที่ยอมให้สวมสิทธิ และผู้ที่สวมสิทธิ โดยการแบนบุคคลและไอดี ออกจากการแข่งขัน รวมถึงปรับแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที   

3. UID และชื่อผู้จัดการที่ใช้ในการแข่งขันต้องตรงกับที่ใช้ลงทะเบียนการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการตลอดระยะเวลาในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด      

4. ในการแข่งขันในโหมด Arcade : Classic Mode โดยใช้ Fantasy ทีม ค่า FP ต้องไม่เกินกว่า 185 FP

5. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนักเตะภายในทีม Class หรือ ระดับเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด   

6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Team Color และ ผู้จัดการทีม ได้ไม่จำกัด  

7. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขาดการเชื่อมต่อในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมทำการบันทึกหลักฐานที่มีเวลาการแข่งขันล่าสุดที่หลุดออกจากเกม พร้อมส่งหลักฐานให้กับทีมงานทันทีและเริ่มทำการแข่งขันใหม่ในเวลาและสกอร์ที่บันทึกไว้ โดยผู้ที่ยังสามารถเชื่อมต่ออยู่ในเกมจะเป็นฝ่ายเริ่มครองบอลนับจากในกรณีดังกล่าว

8. ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน การีนาสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และการีนามีสิทธิตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด

การแข่งขันรอบ 16 ทีม วันที่ 1 การแข่งขันรอบ 16 ทีม วันที่ 2 

อย่าลืมมาร่วมติดตามร่วมเชียร์การแข่งขันตั้งแต่เวลา 17:00 น. เป็นต้นไปกันได้บนเพจ https://www.facebook.com/fo4thailand