ข่าวสารEA SPORTS TM มาร่วมค้นหากันว่ามีอะไรใหม่ใน FIFA ONLINE 4.

POSTED BY: Administrator DATE: 06-11-2018 VIEW : 6966

ประกาศเกี่ยวกับการเปิดการทดสอบ (Close Beta) FIFA Online 4 Mobile
06-11-2018

ประกาศ FIFA Online 4 Mobile 

แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการเปิดการทดสอบ (Close Beta)

รายละเอียดสำหรับการลงทะเบียนรับสิทธิ์ CBT FO4M

เปิดให้ดาวน์โหลดและทดสอบภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 

• ระบบ Android จะสามารถดาวน์โหลด FO4M ได้จาก Google Play Store เฉพาะผู้ลงทะเบียนที่ผูกกับ Google Play Store
(เวลาเปิดให้ทดสอบจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

* สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแต่อีเมลไม่ได้ผูกกับ Google Play Store ทีมงานจะตัดสิทธิ์ และเปลี่ยนให้กับสำรองในลำดับถัดไป ที่กรอกข้อมูลการลงทะเบียนถูกต้องแทน


• สำหรับระบบ IOS (App Store) ยังไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบได้ เนื่องจากพบปัญหาทางเทคนิค ทีมงานขออภัยในความไม่สะดวก

*โดย IOS จะสามารถ ดาวน์โหลดได้จาก App Store เมื่อเปิดอย่างเป็นทางการ (Open Beta) ภายในเดือนพฤศจิกายน ซึ่งทางทีมงานได้เตรียมของรางวัลชดเชยสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนด้วยระบบ IOS 

และได้รับสิทธิ์ CBT เท่านั้น 

**ของรางวัลจากการลงทะเบียน และของรางวัลชดเชยจากผู้ลงทะเบียน IOS จะได้รับเมื่อ FIFA Online 4 Mobile เปิดอย่างเป็นทางการ