NEWS

POSTED BY: Administrator DATE: 08-01-2021 VIEW : 10864

กิจกรรม Level Up Reward เวอร์ชั่นใหม่!!
08-01-2021


กิจกรรม Level Up Reward เวอร์ชั่นใหม่!!

ต้อนรับปีใหม่กับกิจกรรม level up โฉมใหม่ สามารถร่วมสนุกเพื่อรับรางวัลกันได้เลย


  • วิธีร่วมสนุกกิจกรรมเข้าเล่น FIFA ONLINE 4 ให้อัปเลเวลขึ้นไปจากเดิม เพียงเท่านั้น เลเวลภายในเว็บกิจกรรมก็จะอัปขึ้นตามการอัปเลเวลจากภายในเกม

ตัวอย่าง ปัจจุบันเลเวลในเกม 100lv เมื่อเล่น FO4 จนเลเวลอัปเป็น 120lv 
เลเวลในเว็บกิจกรรมก็จะเพิ่มจาก 0 มาเป็นเลเวล 20lv นั่นเอง