NEWS

POSTED BY: Administrator DATE: 16-11-2020 VIEW : 455

ประกาศ 256 รายชื่อผู้เข้าแข่งขัน eLaliga Santander Fan Cup
16-11-2020


ประกาศรายชื่อผู้เข้าแข่งขัน eLaliga Santander Fan Cup
    

            การแข่งขันเพื่อค้นหาตัวแทนประเทศไทย 2 คน เข้าสู่รายการ eLaliga Santander Fan Cup และค้นหาสุดยอดของภูมิภาคในประเทศจีน เพื่อเข้าชิงชัยกับภูมิภาคอื่นที่ประเทศสเปน ชิงเงินรางวัลกว่า 400,000 บาท


กำหนดการแข่งขันคัดตัวแทนประเทศไทย

17 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบ 256 คน (ออนไลน์) 

18 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบคัดเลือก 128 คน (ออนไลน์)

19 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบคัดเลือก 64 คน (ออนไลน์) 

20 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบคัดเลือก 32 คน (ออนไลน์)

22 พฤษจิกายน 2563: การแข่งขันรอบ 16 คนสุดท้าย, 8 คนสุดท้าย และ 4 คนสุดท้าย (ออนไลน์) 


กฏกติกาการแข่งขันรอบคัดเลือก (แบบออนไลน์)

1. ในรอบคัดเลือก 256 คน ถึง 32 คน (แบบออนไลน์) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ต้องทำการแข่งขันเวลาใดก็ได้ แต่ต้องแข่งเสร็จก่อนเวลา 19:00 น. และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 19.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 18.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดส่งผลการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่  

2. ในรอบคัดเลือก 16 คนเป็นต้นไป (แบบออนไลน์) ผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนต้องใช้ “บัญชีผู้ใช้” ที่ตนเองทำการสมัครมาเท่านั้น และในการแข่งขันแต่ละแมตช์การแข่งขัน โดยผู้เข้าแข่งขันทุกคนที่ต้องทำการ

แข่งขัน รอบ 16 คน ภายในเวลา 14.00 น. - 15.00 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 15.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 14.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที  

แข่งขัน รอบ 8 คน ภายในเวลา 15.00 น. - 16.00 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 16.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 15.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที  

แข่งขัน รอบ 4 คน ภายในเวลา 17.00 น. - 18.00 น และส่งผลการแข่งขันให้กับทีมงานภายในเวลาไม่เกิน 18.00 น. ผ่านช่องทางที่กำหนด หากติดต่อผู้เล่นฝั่งตรงข้ามไม่ได้เลยในเวลา 17.30 น. สามารถส่งบายพร้อมหลักฐานได้ทันที  

หากผู้เข้าแข่งขันคู่ใดส่งผลการแข่งขันช้ากว่าเวลาที่กำหนดไว้โดยที่ไม่มีเหตุอันสมควรจะถูกปรับแพ้ทั้งคู่  

3. หากทีมงานตรวจพบ หรือได้รับแจ้งว่ามีการสวมสิทธิการใช้บัญชีผู้เข้าร่วมแข่งขันโดยบุคคลอื่น ทางทีมงานมีสิทธิลงโทษแก่ผู้ทุจริต ทั้งผู้ที่ยอมให้สวมสิทธิ และผู้ที่สวมสิทธิ โดยการแบนบุคคลและไอดี ออกจากการแข่งขันทั้งหมด ภายในเกม FO4 เป็นระยะเวลา 1 ปี รวมถึงปรับแพ้และตัดสิทธิ์ออกจากการแข่งขันทันที

4. UID และชื่อผู้จัดการที่ใช้ในการแข่งขันต้องตรงกับที่ใช้ลงทะเบียนการแข่งขันเท่านั้น ผู้เข้าแข่งขันห้ามเปลี่ยนแปลงชื่อผู้จัดการตลอดระยะเวลาในการแข่งขันอย่างเด็ดขาด

5. ในการแข่งขันในโหมด Arcade : Classic Mode โดยใช้ Fantasy ทีม ค่า FP ต้องไม่เกินกว่า 185 FP

6. ผู้เข้าแข่งขันสามารถเลือกนักเตะที่เหลือภายในทีม Class หรือ ระดับเท่าใดก็ได้ไม่จำกัด

7. ผู้เข้าแข่งขันสามารถใช้ Team Color และ ผู้จัดการทีม ได้ไม่จำกัด

8. ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันขาดการเชื่อมต่อในระหว่างการแข่งขัน ให้ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมทำการบันทึกหลักฐานที่มีเวลาการแข่งขันล่าสุดที่หลุดออกจากเกม พร้อมส่งหลักฐานให้กับทีมงานทันทีและเริ่มทำการแข่งขันใหม่ในเวลาและสกอร์ที่บันทึกไว้ โดยผู้ที่ยังสามารถเชื่อมต่ออยู่ในเกมจะเป็นฝ่ายเริ่มครองบอลนับจากในกรณีดังกล่าว

9. ผลการแข่งขันอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ตัดสิน การีนาสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงคำตัดสินในระหว่างหรือหลังจากการแข่งขันเพื่อตรวจสอบว่าได้มีการดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องเพื่อทำให้การตัดสินเป็นไปอย่างเป็นธรรมและมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคำตัดสินของผู้ตัดสินได้ และการีนามีสิทธิตัดสินชี้ขาดผลการตัดสินทั้งหมด


รูปแบบการแข่งขันคัดเลือก (แบบออนไลน์)

1. ผู้เข้าแข่งขันต้องแข่งในรูปแบบ Best of 3 (“BO3”) โดยทีมผู้เข้าแข่งขันที่สามารถชนะได้อย่างน้อย 2 เกมก่อนจึงจะถือว่าเป็นผู้ชนะ หากในการแข่งขันใดมีการเสมอกันภายในเวลา 90 นาที ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันจะต้องทำการต่อเวลา และตัดสินด้วยลูกจุดโทษ ตามลำดับ

2. ผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการแข่งขันภายในเวลาที่ทางทีมงานกำหนดไว้เท่านั้น และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเวลา และรายชื่อผู้เข้าร่วมแข่งขันได้ในแต่ละแมตช์ในทุกกรณี

3. หากมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันคนใดไม่สามารถทำการแข่งขันได้ในเวลาที่ทีมงานกำหนดไว้ แมตช์ของผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวจะถูกปรับแพ้ทันที

4. ทางทีมงานจะมีการประกาศคู่การแข่งขันผ่านช่องทางที่ทีมงานกำหนด ในกรณีที่พบชื่อผู้จัดการทีม (ในเกม)  และ UID ไม่ตรงกับที่ลงทะเบียนไว้ก่อนเริ่มการแข่งขัน ทีมงานมีสิทธิในการปรับแพ้ให้กับผู้เล่นที่ละเมิดกฎกติกาการแข่งขันทันที

5. ระหว่างการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะต้องปฏิบัติตามกฎกติกาการแข่งขันของการีนา รวมถึงข้อกำหนดเงื่อนไขใดๆ ที่ทางทีมงานของการีนาได้กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด หากผู้เข้าแข่งขันรายใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ทางการีนา/ทีมงานผู้ดูแลการแข่งขันสามารถตัดสิทธิ์ผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวออกจากการแข่งขันและปรับให้ทีมผู้เข้าร่วมการแข่งขันดังกล่าวแพ้ทันที


การหลุดออกจากเกมและการรีแมทช์ (Disconnect)

• ในกรณีที่ผู้เข้าแข่งขันหลุดออกจากเกม หรือเกิดปัญหาทางการเชื่อมต่อ ผู้เข้าแข่งขันที่ยังอยู่ในเกมต้องทำการบันทึกรูปภาพหลักฐานการแข่งขัน ที่มีรายละเอียดผลการแข่งขันกับเวลาในเกมที่กำลังทำการแข่งขันให้ผู้เข้าแข่งขันทั้ง 2 ฝ่ายทำการรีแมทช์โดยผู้เข้าแข่งขันต้องทำผลการแข่งขันให้เหมือนกับช่วงก่อนหลุดออกจากเกม และเริ่มทำการแข่งขันใหม่หลังจากเวลาที่มีการหลุดออกจากเกม โดยฝ่ายที่ไม่ได้หลุดจากการแข่งขันจะได้ทำการบุกก่อน

การติดต่อฝ่ายจัดการแข่งขันและเรื่องต่างๆ ที่จำเป็นต้องทราบ

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คนจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันในรายการ "eLaliga Esports International Playoff Asia" ที่ประเทศจีน ในเดือน มีนาคม 2564 โดยแข่งขันกับตัวแทนประเทศจีน เกาหลี เวียดนาม

• ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คน จากรายการ "eLaliga Esports International Playoff Asia" ที่ประเทศจีน จะเป็นตัวแทนทวีปเอเชียและมีสิทธ์เข้าร่วมการแข่งขัน "eLaliga Esports International Fan Cup" ในเดือนพฤษภาคม 2564 ชิงเงินรางวัลรวม 10,000 ยูโร (ประมาณ 400,000 บาท)

• กฏและกำหนดการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมของสถานการณ์ในระหว่างการแข่งขัน โดยที่อาจจะไม่ได้แจ้งให้ทางผู้เข้าแข่งขันทราบล่วงหน้า


รางวัลการแข่งขัน FIFA Online 4: eLaliga Santander Fan Cup Thailand

รางวัลผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 2 คนสุดท้าย:

• Diamond Pack 2 แพ็ค

• BP Diamond Pack 2 แพ็ค

• SVIP 30 วัน

• Transfer fee 30% 2 ชิ้น

• สิทธ์ในการเป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันต่อในรายการ eLaliga Esports International Playoff Asia ที่ประเทศจีน ในเดือน มีนาคม 2564


รางวัลอันดับที่ 3-4:

• Diamond Pack 2 แพ็ค

• SVIP 30 วัน

• Transfer fee 20% 2 ชิ้น


รางวัลลำดับที่ 5-8:

• Diamond Pack 1 แพ็ค

• SVIP 30 วัน

• Transfer fee 20% 1 ชิ้น


***เงื่อนไขและระยะเวลาในการรับของรางวัลให้เป็นไปตามที่การีนาเป็นผู้กำหนด

***ของรางวัลไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้แก่บุคคลอื่นใดได้ไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้น


ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

• คำตัดสินของทีมงานไม่ว่าในเรื่องใดภายใต้การแข่งขันนี้ ถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

• กฎกติกาใดๆ ตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นอาจจะมีการแก้ไข เปลี่ยนแปลงได้ทุกกรณี โดยทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

• ทีมผู้เข้าร่วมแข่งขันต้องเข้าใจถึงกฏและกติกาการแข่งขันอย่างชัดเจน หากมีการกระทำที่ฝ่าฝืนกฎกติกาที่ได้กำหนดไว้ ทางทีมงานสามารถตัดสิทธิ์ทีมผู้เข้าแข่งขันได้ทันที

• หากเกิดปัญหานอกเหนือจากที่ระบุไว้ในกฎข้างต้น ให้อยู่ในดุลพินิจของทีมงานเป็นสิทธิ์ขาด