NEWS

POSTED BY: Administrator DATE: 07-01-2021 VIEW : 9293

เว็บกิจกรรม GOLDEN GOLD ยิงสนั่น มันส์ยกก๊วน
07-01-2021


เว็บกิจกรรม GOLDEN GOLD "DAVID BECKHAM"

            เปิดตัวเว็บไซต์สำหรับสุดยอดตำนานที่ทุกคนต่างยอมรับ DAVID BECKHAM ซึ่งจะร่วมรวมประวัติและกิจกรรมการลงทะเบียนซึ่งทะลุ 1ล้านคนลงทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย 

    จากนั้นก็ได้เวลาของกิจกรรมในส่วนถัดไป นั่นก็คือ GOLDEN GOLD 


วิธีร่วมกิจกรรม

1. โดยก่อนเริ่มทำภารกิจจะต้องล็อกอินเข้าเกม FO4 ไม่ว่าจะบนคอม หรือมือถือก่อน

2. Copy ลิงก์ของเราให้เพื่อนกด ก็จะได้คะแนนในส่วนของเรา  

3. กดลิงก์ของเพื่อน ก็จะได้คะแนนในส่วนของเพื่อน 


4. เมื่อคะแนนถึงเป้า ก็สามารถกดรับรางวัลกันได้เลย 

ระยะเวลากิจกรรม: 7-31 มกราคม 2564 เวลา 23:59 น.

howto