NEWS

POSTED BY: Administrator DATE: 15-06-2022 VIEW : 3851

มาจอยกันที่ “Anniversary Join The Fun” ให้ทุกคนได้มันส์กันยกก๊วน รับรางวัลกันยกแก๊ง!
15-06-2022

มาจอยกันที่ “Anniversary Join The Fun” ให้ทุกคน
ได้มันส์กันยกก๊วน รับรางวัลกันยกแก๊ง!


ระยะเวลากิจกรรม

เริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน ถึง 5 กรกฎาคม 2565 (เวลา 23.59 น.)


    กิจกรรมเชิญชวนเพื่อนฝูงให้มามันส์กันยกก๊วน รับรางวัล (2 ต่อ) กันยกแก๊ง เพราะ FIFA Online 4 เตรียมกิจกรรมครบรอบ 4 ปี รอให้ทุกคนมาเล่นกัน ไหนจะพึ่งอัปเดตแพทช์ใหม่กันไปอีก แต่ตอนนี้เรามาอธิบายถึงวิธีการเล่นกิจกรรม Anniversary Join The Fun กันก่อน~


แอดขอเริ่มจากการอธิบายข้อมูลไปทีละส่วน
สำหรับผู้เชิญ (การเชิญเพื่อน)
1. เมื่อล็อกอิน เข้ากิจกรรมไปแล้ว มุมขวาล่างจะมีให้กดเชิญเพื่อน

2. เมื่อกดเข้าไปแล้ว ให้กดคัดลองลิงก์ เพื่อส่งให้เพื่อนของคุณล็อกอิน และคุณจะเป็น Host ของเพื่อนของคุณ แล้วเพื่อนก็จะอยู่ในรายชื่อเพื่อนที่คุณเชิญไป

3. เมื่อเพื่อนของคุณทำภารกิจเล่นครบ 20 เกมแล้ว คุณจะได้รับของรางวัลระหว่างทางเหล่านี้ไปเลย

สำหรับผู้ถูกเชิญ

1. กดลิงก์ของผู้เชิญเข้าไป แล้วช่อง Special ของคุณจะถูกปลดล็อกเพื่อทำภารกิจพิเศษ


2. เล่นทั้งหมด 20 เกมแล้วคุณจะได้รับของรางวัลทั้งหมดเหล่านี้ทันที และจะเป็นการช่วยให้เพื่อนที่เชิญคุณได้รับรางวัลสองต่อไปด้วย!

** ผู้เล่นสามารถเป็น Host ของกันและกันได้ **